Numazon Wiki

Rubrika: Výživa rostlin

Udržování stabilního pH

Samostatné pufrační mechanismy, pomáhající udržovat stabilní pH zálivkového roztoku, jsou specialitou našeho hydroponického hnojiva. Budete příjemně překvapeni snížením spotřeby přípravků na úpravu pH zálivky. V některých případech, dle kvality místní vody, jejich používání zcela odpadne. Pro nejlepší příjem živin je potřeba udržovat kyselost prostředí v okolí kořenů v poměrně úzkém rozmezí pH, a to v rozmezí 5.6-6.5 pH, jak vidíte na grafu. Samotná zkratka pH byla zavedena pro

Celý článek

Vitamíny a cytokininy

Celková vitalita, odolnost a kvalita rostlin je silně podpořena unikátní kombinací přírodních vitamínů a cytokininů. Jejich správné využití zvyšuje násadu květů a snižuje stres z výkyvů zavlažování a teplot na venkovních stanovištích. V průběhu svého života rostlina v sobě vytváří několik skupin látek s výrazným efektem na všechny životní projevy. Tedy rychlost vytváření kořenů, dělení pletiv při větvení a růstu, dozrávání plodů… Tyto látky jsou aktivní již

Celý článek

Chelátové formy mikroprvků

Chelátová forma obsažených mikronutrientů přináší maximálně efektivní způsob vstřebávání důležitých prvků, jako jsou zinek, měď, mangan a železo. Mikronutrienty v chelátových vazbách jsou přirozenou součástí rostlinných pletiv. Jako chelatační látky používáme mimo jiné i látky indikované v humánní medicíně. Kovové mikroprvky jsou nezbytnou součástí výživy rostlin (viz. bio-mineral). V chemických hnojivech jsou tyto kovy dodávány v iontových sloučeninách např.  síran měďnatý nebo chlorid zinečnatý. Taková forma může reagovat

Celý článek

Bez obsahu chloru

Hnojiva jsou vyrobena bez použití sloučenin chloru, což je velmi důležité pro pěstování rostlin citlivých na obsah chloru v prostředí jako je např. čeleď Cannabaceae. Díky tomu odpadá nutnost používat enzymatické přípravky k odstranění odumřelých částí kořenů.

Celý článek

Huminové a fulvokyseliny

Přírodní huminové a fulvo kyseliny ve vzájemném optimálním poměru působí jako skvělý květový stimulátor. Zajišťují rostlině ideální příjem a využití fosforu a draslíku bez nutnosti dalšího dodávání těchto prvků. Obsah těchto kyselin zvyšuje kvalitu rostlinných pletiv, která se projeví silou stonků a vysokým výnosem. Organické zbytky rostlinného, živočišného a mikrobiálního původu, které se dostávají každoročně do půdy, jsou činností půdních mikroorganismů a živočichů postupně rozkládány až na výchozí

Celý článek

Bio-minerální složení

Hnojiva JUNGLE indabox jsou koncipována na pomezí biominerálních a organických hnojiv. Vysoce čistý základ z přírodních ložisek v Chile je doplněn komplexem synergicky působících přírodních látek. Díky této koncepci nejsou na rozdíl od hnojiv čistě organických zatížena negativními vlivy na zdroje živin v potravinovém řetězci. Vedle základních biogenních molekul jako je H2O a CO2, které jsou zdrojem C, O, H, musí mít rostlina k dispozici

Celý článek

Pěstování pro léčebné účely

Hnojiva JUNGLE indabox urban jsou vytvořena pro pěstování léčivých rostlin a potravin nezatížených negativními vlivy životního prostředí. Vysoká čistota našich hnojiv z hlediska neměřitelného obsahu těžkých kovů je doložena analýzou Národní referenční  laboratoře Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Laboratorně sledovaná kvalita vstupních surovin a výrobního procesu je zárukou kvality a chuti Vašeho produktu. Optimální forma přijímaných živin: Všechny živiny dodávané rostlinám prostřednictvím hnojiv JUNGLE

Celý článek

Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: +420 733 677 877
E-mail: info@numazon.cz

Provozovna:
Plynárenská 434, 561 69 Králíky

Sídlo firmy:
Jugoslávská 683/128, 613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt