Numazon Wiki

Chelátové formy mikroprvků

Chelátová forma obsažených mikronutrientů přináší maximálně efektivní způsob vstřebávání důležitých prvků, jako jsou zinek, měď, mangan a železo. Mikronutrienty v chelátových vazbách jsou přirozenou součástí rostlinných pletiv. Jako chelatační látky používáme mimo jiné i látky indikované v humánní medicíně.

Kovové mikroprvky jsou nezbytnou součástí výživy rostlin (viz. bio-mineral). V chemických hnojivech jsou tyto kovy dodávány v iontových sloučeninách např.  síran měďnatý nebo chlorid zinečnatý. Taková forma může reagovat s ostatními složkami hnojiva na nerozpustné sloučeniny, které jsou tedy pro rostlinu neužitečné, ale zejména je toxická. Při případném přehnojení je vyšší obsah kovových mikroprvků jedovatý pro rostlinu i pro spotřebitele. V hnojivu JUNGLE indabox jsou mikroprvky dodávány v  „kleci“ z aminokyselin. Rostliny samy dokážou tyto kyseliny s podobným účinkem samy vyrábět (např. kys. citronová) a používají je k uvolnění kovu z půdy a jeho transportu do rostlinného těla. Organická chelátová molekula:

  • zcela zamezuje toxicitě kovu, rostlina si chelát „rozbalí“ jen v případě, že daný atom kovu skutečně potřebuje
  • díky nosiči tvořenému aminokyselinou jsou tyto molekuly výborně vstřebatelné
  • díky efektu „klece“ z organické molekuly je vyloučena možnost předávkování mikroprvky
  • dostupnost mikroprvků zajišťuje v širokém rozmezí pH.

Samotné slovo chelát je odvozeno z řeckého „chelós“ znamenající krabí klepeto a vystihuje, jak je atom kovu „chycen“ svým organickým nosičem. Pro představu se podívejte na strukturní vzorec chelátové molekuly EDTA nesoucí atom zinku (Zn):

Nejčastěji používaná chelatační činidla jsou:

  • EDTA – kyselina ethylendiamintetraoctová (vhodná k vázání Mn2+,Zn2+,Cu2+)
  • DTPA – kyselina diethylentriaminpentaoctová (vhodná k vazbám Fe)
  • EDDHA – kyselina ethylenediamindihydroxyphenyloctová (vhodná k vazbám Fe)

EDDHA a DTPA chelatují jen železo. EDTA chelatuje měď, zinek, mangan, železo (Fe2+ i Fe3+). Na rozdíl od jiných výrobců poskytujeme v chelátových vazbách i zinek, mangan a měď, což se příznivě podílí na výnosu.

Protože chelát Fe-EDDHA ve směsi s Fe-DTPA je mnohem stabilnější v alkalickém prostředí, měl by být upřednostněn před FeEDTA a samotným FeDTPA ve vodách s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého (tvrdá voda). Jeho použití je velmi efektivní a většinou stačí jen část dávky k stejnému účinku v porovnání s Fe-EDTA nebo kyselinou citronovou (bezbarvé cheláty), které obsahují hnojiva některých jiných výrobců. FeEDTA je navíc nejméně stabilní. V pH nad 6.5 se rozpadne 80% do cca 2 týdnů. Z těchto důvodů jsme pro hnojivo JUNGLE indabox zvolili jako hlavní chelatační organickou látku FeEDDHA.

 sumární vzorec:C18 H 20 O 6 N 2Fe

Systematický název: EDDHA [ethylendiamindi( o -hydroxyphenyloctová) kyselina] ,nebo EHPG [ N, N‘ -ethylenbis-2-( o -hydroxyphenyl) glycin].

V důsledku silných vazeb mezi fenolovými skupinami a iontem Fe (III), jsou cheláty tohoto typu mnohem stabilnější, než je tomu u čistě karboxylových chelatačních činidel, jako je EDTA. Vazba fenol-Fe(III) způsobuje červeně purpurovou barvu složky MIKRO.

Tento model zobrazuje skoro dokonalý osmistěn, který tvoří centrální chelátovaný atom železa spolu s dvěma karboxylovými kyslíky, dvěma fenolátovými kyslíky a dvěma aminovými dusíky na vrcholech osmistěnu (oktahedronu). Dokonale symetrická vazba mezi železem a jeho sousedícími vazebnými atomy je příčinnou mimořádné stability tohoto námi používaného chelátu.

Chirální uhlíkový atom váže čtyři různé funkční skupiny, tím vytváří asymetrii a dovoluje vytvořit dvě zrcadlově odlišné prostorové konfigurace. V EDDHA jsou dvě takováto asymetrická centra, proto je celkový počet prostorových konfigurací 2 2, neboli celkově 4 optické isomery. Díky vlastní symetrii molekuly EDDHA jsou však dvě a dvě z těchto konfigurací totožné, jsou tedy izolovatelné pouze dva isomery (ortho a meso). Směs isomerů se nazývá racemická směs (racemát). Na vzájemném poměru těchto optických izomerů je závislá celková biologická aktivita chelátu, projevující se různou mírou dostupnosti železa pro rostlinu.

 

Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: +420 733 677 877
E-mail: info@numazon.cz

Provozovna:
Plynárenská 434, 561 69 Králíky

Sídlo firmy:
Jugoslávská 683/128, 613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt