Numazon Wiki

Bio-minerální složení

Hnojiva JUNGLE indabox jsou koncipována na pomezí biominerálních a organických hnojiv. Vysoce čistý základ z přírodních ložisek v Chile je doplněn komplexem synergicky působících přírodních látek. Díky této koncepci nejsou na rozdíl od hnojiv čistě organických zatížena negativními vlivy na zdroje živin v potravinovém řetězci.

Vedle základních biogenních molekul jako je H2O a CO2, které jsou zdrojem C, O, H, musí mít rostlina k dispozici další biogenní prvky, které se stávají živinami (až na určité výjimky) převážně v iontové formě. Iontová forma vzniká rozpouštěním (disociací) např. horniny – odtud pěkný český název – „živce“. Živinami pak označujeme takové prvky, které živý organismus potřebuje k zajištění svých životních funkcí. Je-li tento prvek alespoň jednou v ontogenetickém cyklu rostliny nezbytnou živinou, pak je jednoznačně biogenní povahy. Z praktického hlediska však není možné provádět tak úzkou specifikaci, a proto se běžně biologicky nejdůležitější prvky mohou rozdělit do skupin:

Makroprvky: (obsah od desetin po desítky procent)
C,O,H (přijímány rostlinou ze vzduchu)
N,P,S (přijímány jako anionty)
K,Ca,Mg (přijímány jako kationty)


Mikroprvky: (obsah pod desetinu procenta)
Fe, Mn, Zn, Cu,Na: (přijímány jako kationty)
Cl, B, Mo: (přijímány jako anionty)

 

Za optimální formu živiny považujeme takovou, která je kořenovým systémem (a pokud možno i na list) přijímána přímo, a rostlina nemusí vynakládat již žádnou energii na její chemickou přeměnu, jak je zjednodušeně znázorněno na obrázku.

 

prvek přijímán ve formě úloha v rostlině  

JUNGLE indabox obsahuje výhradně tuto formu 

Mobilní prvky – nedostatek se projeví na spodních (starých) listech.
N (dusík) NO3, NH4+ Ten je úplně na všechno …:-) Ve vlhkých, teplých a dobře provzdušněných půdách, které chceme při pěstování co nejlépe napodobit, převládá forma NO3-. V rostlině jsou nitráty redukovány (především ve stonku) na NH4+ pomocí energie z fotosyntézy. V její temnostní fázi je spotřeba glukózy na syntézu proteinů o 50% vyšší v případě, že je dusík přijímán jako NO3, než když je přijímán ve formě NH4. Proto část dusíku dodáváme v rychle dostupné formě NH4+. NH4 dusík je též produkován při reakcích org. sloučenin např. glutamátu při produkci glutaminamidu, asparaginu a aminokyselin asparagové a glutamové. Aminokyselin je syntetizováno v rostlině přes sto, z nich okolo dvaceti je využito k syntéze proteinů (dle genet. výbavy). Funkční proteiny (na rozdíl od stavebních) jsou neustále degradovány a resyntetizovány enzymy. Dále je dusík součástí DNA, RNA, chlorofylu (porfyrinový kruhový systém – uprostřed atom Mg – sestavený ze 4 pyrrolových kruhů). V závislosti na množství N jsou syntetizovány jiné proteiny. okround
P (fosfor) H2PO4,HPO42- 10x více se přijímá H2PO4(při nižším pH) než HPO42-(vyšší pH). A to je dobře?…nesrozumitelné  ano, H2PO4 obsahuje jungle -upravit do srozumitelnosti třeba:..se přijímá iontová forma H2PO4, která je součástí hnojiv JUNGLE..

Zásadní je role energetická ATP-ADP,strukturální v koenzymech, nukleových kyselinách, nukleotidech, fosfolipidech, fosfoproteinech i P cukrech. Současný přísun P a NH4NO3 je nutný pro  podporu růstu kořenů. Dostatek P koreluje s časností dozrávání.

okround
K (draslík) K+ Na rozdíl od jiných prvků se nezabudovává do sloučenin, ale hraje roli jako katalyzátor a součást iontových pump. K jako aktivátor potřebuje přes 60 enzymů. 50% K je soustředěno do chloroplastů, což jedůležité pro produkci ATP. Dále ovlivňuje vstřebávání dusíku, syntézu proteinů a škrobů. Je důležitý pro Rhizobie – symbiotické fixace dusíku. K  redukuje poškození způsobené houbami, hmyzem, zlepšuje zdraví rostlin. okround
Mg (hořčík) Mg2+ Minerální složka chlorofylu, strukturální komponent ribosomů. Aktivuje polypeptidové řetězce aminokyselin. Dostatek Mg je požadován pro maximální efektivitu fosforyláz, transfer fosforečnanu z ATP (chelátuje s ním). Spolu se S zvyšuje obsah olejnatých látek v rostlinách. Aktivuje RuDP karboxylázu v chloroplastech. okround
Zn (zinek) Zn2+nebo chelát Důležitou úlohu zinek hraje při regulaci metabolismu nukleových kyselin. Zinek je napojen na metabolismus aminokyselin a bílkovin, je to nezbytný  aktivátor při tvorbě tryptofanu. Vzhledem k tomu, že zinek ovlivňuje tvorbu tryptofanu, nepřímo ovlivňuje i tvorbu indolových auxinů (přirozených růstových stimulátorů v rostlině). okround
Imobilní prvky- Nedostatek se projevuje na vrchních (nových) listech. Nedostatek nelze vykrýt ze starých částí rostliny. Nechápu listech, nelze jej vykrýt ¨přesunem ze starých do nově rostoucích částí rostliny.
S (síra) SO42- Síra je nutná pro syntézu aminokyselin obsahujících S (cystin, cystein, methionin, které jsou esenciální složkou proteinů). Můstky –s-s slouží jako vazby mezi polypeptidovými řetězci (dvě systeinové molekuly tvoří cystin). –SH plní  katalytickou funkci v enzymech. Zvyšuje tvorbu oleje a látek odpovědných za chuť. okround
Ca (vápník) Ca2+ Zpevňuje buněčné stěny a ovlivňuje celistvost pletiv. Hraje roli v propustnosti buněčných membrán. okround
Fe (železo) ideálně Fe3+ chelát Většina přijatého železa se soustřeďuje do chloroplastů, kde dosahuje až 90% celkového Fe listu. Zde je chelátově vázáno v porfyrinové struktuře hemu nebo heminu. okround
Mn (mangan) Mn2+nebo chelát V biochemických funkcích je podobný hořčíku, aktivuje některé enzymy, kde může být nahrazen hořčíkem. Mangan hraje důležitou úlohu při oxidaci auxinu – růstového stimulátoru. okround
 Cl (chór) Cl Přebytek Cl může u rostlin citlivých na chlor vést k výraznému snížení výnosu. Při nadměrném hnojení chlórem se ztrácí z listů chlorofyl, přičemž zvláště okraje listů jsou chlorotické a svinují se. Na listech vznikají v okolí nervů a na okrajích nekrózy. Neobjevuje se u pravých metabolitů rostliny, je uložen v biochemicky inertních zásobách. Jeho funkce spočívá v plnění osmotické a kation neutralizační role. okround
B (bór) nedisociovaná H3BO3 Bór hraje zásadní roli při vytváření nových buněk z rostlinného meristemu. okround
Cu (měď) Cu2+nebo chelát Měď plní v rostlině funkci katalytického prvku, kde se bezprostředně váže na molekulu bílkoviny. Dále je složkou proteinu v chloroplastu, kterým je zabezpečován transport elektronů. I když měď je prvkem pro rostliny biogenním,, je u ní často pozorována vysoká toxicita. Ta je způsobena snadným vstupem jejího iontu do buňky. JUNGLE indabox proto obsahuje Cu ve formě chelátu! okround
Mo (molybden) MoO42- Molybden má mimořádně vysokou fyziologickou účinnost. Zásadní je význam molybdenu při redukci nitrátů způsobující? aktivaci nitrátreduktázy ne původní znění obou slov správně(Mo aktivuje nitrátreduktázu, která redukuje nitráty – nitráty lze nahradit dusičnany– při syntéze bílkovin. Funguje jako nosič elektronů. okround
Na (sodík) Na+ Zvyšuje aktivitu enzymu fosfoenolpyruvátové karboxylázy – primárního karboxylujícího enzymu C4 fotosyntézy. Nedostatek Na vede ke změně dráhy CO2 fixace z C4 na C3 (dvojitý pokles). okround

Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: +420 733 677 877
E-mail: info@numazon.cz

Provozovna:
Plynárenská 434, 561 69 Králíky

Sídlo firmy:
Jugoslávská 683/128, 613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt