Numazon Wiki

Pěstování pro léčebné účely

Hnojiva JUNGLE indabox urban jsou vytvořena pro pěstování léčivých rostlin a potravin nezatížených negativními vlivy životního prostředí. Vysoká čistota našich hnojiv z hlediska neměřitelného obsahu těžkých kovů je doložena analýzou Národní referenční  laboratoře Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Laboratorně sledovaná kvalita vstupních surovin a výrobního procesu je zárukou kvality a chuti Vašeho produktu.

Optimální forma přijímaných živin:

Všechny živiny dodávané rostlinám prostřednictvím hnojiv JUNGLE indabox urban jsou výhradně v přirozené formě vyskytující se  v půdě. Toto není zdaleka samozřejmostí, mnoho výrobců volí z ekonomických důvodů zdrojové látky ve formách, které zatěžují rostlinu nadbytečnými chemickými procesy.
Díky této optimalizaci  je zajištěna naprostá využitelnost veškerých složek hnojiva a energie fotosyntézy na stavbu rostlinné hmoty. JUNGLE indabox urban neobsahuje žádné balastní, pro rostliny nepotřebné, látky, a proto splňuje náročnější požadavky na výživu při pěstování pod LED osvětlením. Obsah všech živin ve formě přímo využitelné rostlinou dovoluje i použití pro vysoce účinné hnojení přímo na list (např. při klonování, jako léčebné hnojení aj.) nebo hnojení v aeroponických systémech.

Integrované biodoplňky:

JUNGLE indabox obsahuje huminové a fulvo kyseliny, čistě přírodní látky, které jsou nejúčinnější složkou humusu obsaženou v kvalitní černozemi.  Tyto kyseliny působí jako nosič pro další biologicky aktivní látky: aminokyseliny a polysacharidy. Vazba základních živin na huminové kyseliny zvyšuje příjem těchto živin oproti hnojivu pouze minerálnímu. Díky jejich zakomponování v našich hnojivech se výrazně zvýší tvorba biomasy, aktivita rostlinných enzymů a tvorba přirozených fytohormonů. Schopnost huminových kyselin vázat iontovou formu živin účinně zamezuje přesolení substrátu. Tuto funkci nabízí většina výrobců odděleně jako samostatný doplněk.
Další významnou složkou je vitamin B1. Tento vitamin je důležitý pro masivní podporu kořenového systému rostlin v průběhu celého vegetačního cyklu. Jeho dostatek se projevuje bohatým kořenovým balem. Tato funkce úzce souvisí s nulovou hladinou chloru v zálivce, což výrazně brání odumírání kořenů (hnědnutí, zčernání). Kořeny jsou silné, krásně bílé a bohatě větvené.

Unikátní vlastnosti:

Specialitou našeho hydroponického hnojiva jsou samostatné pufrační mechanismy, které pomáhají udržovat stabilní pH zálivkového roztoku. Budete příjemně překvapeni snížením spotřeby přípravků na úpravu pH zálivky, v některých případech (dle kvality místní vody) zcela odpadne jejich používání. Na rozdíl od přípravků jiných výrobců jsou všechny mikroprvky vázány v chelátových vazbách, což vylučuje jejich toxicitu, umožňuje ideální vstřebávání mikroprvků přesně podle potřeb rostliny a vylučuje možnost předávkování.


Je šetrné k uživateli i životnímu prostředí:

JUNGLE indabox neobsahuje žádná umělá barviva pro účely viditelného r rozlišení složek. Zbarvení roztoků je způsobeno výhradně organickými látkami. Díky kvalitě použitých surovin můžeme garantovat neměřitelný obsah těžkých kovů, jak dokazuje analýza referenční laboratoře ÚKZÚZ. Tyto skutečnosti umožňují použití našich hnojiv při pěstování rostlin pro léčebné použití. Hnojiva jsou vyrobena bez použití sloučenin chloru.

Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: +420 733 677 877
E-mail: info@numazon.cz

Provozovna:
Plynárenská 434, 561 69 Králíky

Sídlo firmy:
Jugoslávská 683/128, 613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt