Numazon Wiki

Udržování stabilního pH

Samostatné pufrační mechanismy, pomáhající udržovat stabilní pH zálivkového roztoku, jsou specialitou našeho hydroponického hnojiva. Budete příjemně překvapeni snížením spotřeby přípravků na úpravu pH zálivky. V některých případech, dle kvality místní vody, jejich používání zcela odpadne.

Pro nejlepší příjem živin je potřeba udržovat kyselost prostředí v okolí kořenů v poměrně úzkém rozmezí pH, a to v rozmezí 5.6-6.5 pH, jak vidíte na grafu. Samotná zkratka pH byla zavedena pro zjednodušení informace o koncentraci volných vodíkových iontů v roztoku. Tedy tzv. vodíkový exponent – „pondus“ H+ (česky „váha“ H+). Stupnici tvoří rozmezí od pH=0 (nejkyselejší reakce) do pH=14 (nejzásaditější reakce).

Každý živý systém si vytváří několik vyrovnávacích mechanismů, v nichž působí látky schopné do určité meze bez škod neutralizovat nadbytečné vodíkové ionty. Tyto látky nazýváme pufry. V lidské krvi je to například systém hydrogenuhličitanový (odbourávající kyselinu mléčnou vznikající při svalové námaze), systém hydrogenfosforečnanový, rovnováha okysličeného a odkysličeného hemoglobinu a další pufry bílkovinné povahy. Slovo pufr je odvozeno z „der Puffer “ (nárazník), tedy roztok schopný udržovat svoji hodnotu kyselosti. Tento typ roztoku se používá i ke kalibraci přístrojů pro měření pH.

Do každé složky hnojiva JUNGLE indabox jsme zapracovali  samostatný pufrační mechanismus, jehožc (složená kapacita – nechápu)jejich celková vyrovnávací kapacita Vám… Vám umožní (v některých typech vod použitých k přípravě zálivky) zcela omezit nebo výrazně omezit spotřebu roztoků pro úpravu pH. Pufrační schopnosti jsou nastaveny pro tvrdost a pH vody obvyklé v průmyslově připravované – tvrdší – městské vodě. Vzhledem k vysoké koncentraci výrobků JUNGLE indabox, je celkové množství použitého hnojiva k přípravě zálivky poměrně nízké, a proto v měkkých vodách budete potřebovat přípravek pH UP, v tvrdých pH DOWN.

Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: +420 733 677 877
E-mail: info@numazon.cz

Provozovna:
Plynárenská 434, 561 69 Králíky

Sídlo firmy:
Jugoslávská 683/128, 613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt