Numazon Wiki

JUNGLE urban – dávkování

 

Doporučené dávkování pro drip do inertního substrátu (rockwool, kokos) – viz. tabulka výše.
Dávkování je uvedeno v ml na 100 litrů výsledné zálivky. Výsledné ≈EC (hodnoty v mS.cm-1) platí pro míchání do měkké nebo
dešťové vody. Ve velmi měkké vodě a vodě z RO (jednotky reverzní osmózy) zvyšte dávkování složky JUNGLE URBAN M o 20%.
Pro pěstování v NFT a připravených půdních substrátech (v případě přihnojování) používejte poloviční koncentraci (dle potřeby
lze postupně zvyšovat až do hodnot v tabulce). Při pěstování v půdě doporučujeme udržovat vyšší pH = 6 – 6,4. *
Pro pěstování v prostředí vysokotlaké aeroponie, bubbler používejte třetinovou koncentraci (dle potřeby lze postupně zvyšovat
až do hodnot v tabulce). *
Pro pěstování pod LED osvětlením zvyšte dávkování všech složek přibližně o 20% a snižte četnost zálivky
(nižší odpařování vzhledem k nižší teplotě pod osvětlením).
* pro více informací navštivte jungleindabox.cz
Pro maximální výnos dávkujte ke složkám A, M, B od čtvrtého týdne květu JUNGLE 100ml/100L zálivky.*

Příprava roztoku: Před použitím pokaždé protřepejte. Sediment je znakem přírodního produktu a zcela se rozpustí v zálivce.
Při základním použití se míchají vždy všechny tři složky. Jednotlivé složky nalijte postupně do odměřeného množství vody a pokaždé
důkladně promíchejte. EC roztoku závisí na tvrdosti použité vody. EC zvýšíte přidáním jednotlivých složek v doporučeném poměru,
popřípadě snížíte naředěním roztoku vodou. Po namíchání zálivky proveďte kontrolní měření a v případě potřeby upravte pomocí
roztoků pH – UP a pH – DOWN na hodnotu pH 5,9.
Vzhledem k vlastnostem hnojiva není potřeba pravidelný fl ushing. U užitkových plodin poslední 3 dny před sklizní použijte fl ushing
čistou vodou s pH 6. Hnojivo obsahuje přírodní huminové a fulvokyseliny, thiamin, cytokininy a aminokyseliny.
Nekombinujte s přípravky jiných výrobců. Nepoužívejte okysličování zálivky pomocí H2O2
(peroxidu vodíku) z důvodu degradace biosložek. Na periodické čištění systému lze peroxid použít bez omezení.
Skladování: Skladujte při 5 – 28°C, chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.

Neváhejte nás kontaktovat

Telefon: +420 733 677 877
E-mail: info@numazon.cz

Provozovna:
Plynárenská 434, 561 69 Králíky

Sídlo firmy:
Jugoslávská 683/128, 613 00 Brno – Černá Pole

Kontakt